CNC torna

  • IVT

    IVT

    Şaquli torna nazik və tək formalı iş parçalarının sabit işlənməsini təmin etməklə məhsuldarlığı artırır. bu maşın güclü, ağır yüklü kəsiklər aparmaq iqtidarındadır, şaquli istiqamət isə incə divarlı parçaları təhrif etmədən işlətmək üçün ideal bir platformadır.

  • IHT

    IHT

    Şaquli emal mərkəzinin müxtəlif emal xüsusiyyətlərindən əlavə, V seriyalı yüksək sürətli şaquli emal mərkəzi məhsulun emalı sənayesində həm konfiqurasiyada, həm də quruluşda yüksək sürət və yüksək dəqiqlik tələblərinə cavab verən optimallaşdırılmış dizayn həyata keçirmişdir.