Mədəniyyət

Dürüstlük

Dürüstlük iş təlimatımızdır. Dürüstlük insanların nüfuzuna və sənayenin inkişafına kömək edə bilər.

Keyfiyyətlidir

Keyfiyyətə insanın keyfiyyəti, məhsul keyfiyyəti və müəssisə keyfiyyəti daxildir. Bu dəyər və ləyaqətin başlanğıc nöqtəsidir.

Çalışqanlıq

"Çalışqanlıq" çalışqan və təşəbbüskarlığı bildirir. Bu, daimi iş münasibətimizdir.

Yenilik

"Yenilik etməyənlər aradan qaldırılacaq" şüuru, Guosheng işçilərini davamlı yeniliyə davam gətirməyə çağırır.