Üfüqi İşləmə Mərkəzi

 • HME GENERAL HORIZONTAL MACHINING CENTER

  HME ÜMUMİ HorizonTAL Maşınqayırma Mərkəzi

  Üfüqi emal mərkəzi, emal prosesində avtomatik olaraq alət dəyişdirə bilər, bir dəfə dörd səthi freze, qazma, reaming, qazma, reaming, vurma və digər prosesləri sıxışdıra bilər. Dəzgahın möhkəmliyi, böyük vuruş, yüksək dəqiqlik, tətbiq edilə hər cür ağır kəsmə,

 • DHM HORIZONTAL MACHINING CENTER

  DHM HORIZONTAL Maşınqayırma Mərkəzi

  Üfüqi emal mərkəzi, emal prosesində avtomatik olaraq bir vasitə mübadiləsi edə bilər, bir dəfə dörd səth freze, qazma, reaming, qazma, reaming, vurma və digər prosesi sıxışdıra bilər. Dəzgah sərtliyinin quruluşu, böyük vuruş, yüksək dəqiqlik, hər cür ağır kəsmə, yüksək dəqiqlikli mexaniki emal sahəsi, tək və ya kiçik məhsul məhsullarının yüksək məhsuldarlığı və yüksək dəqiqliyi emal tələblərinə zəmanət verir.

 • DBM HORIZONTAL BORING AND MILLING MACHINING CENTER

  DBM HORIZONTAL BORING və MILLING Maşınqayırma Mərkəzi

  Üfüqi emal mərkəzi, emal prosesində avtomatik olaraq bir vasitə mübadiləsi edə bilər, bir dəfə dörd səth freze, qazma, reaming, qazma, reaming, vurma və digər prosesi sıxışdıra bilər. Dəzgah sərtliyinin quruluşu, böyük vuruş, yüksək dəqiqlik, hər cür ağır kəsmə, yüksək dəqiqlikli mexaniki emal sahəsi, tək və ya kiçik məhsul məhsullarının yüksək məhsuldarlığı və yüksək dəqiqliyi emal tələblərinə zəmanət verir.